Informatie over contact met de overheid

O.a. ANBI informatie, beleid en bestuur.

ANBI

Naam van de stichting:
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg (of afgekort: VPTZ Culemborg).

De VPTZ Culemborg beheert het Hospice “Nocturne” aan de Gershwinhof 10-12 te Culemborg.

KvK nr 11044123
het RSIN nr van de VPTZ Culemborg is 807853914

Doelstellingen, beleidsplan etc.

De doelstellingen van de VPTZ Culemborg
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beloningsbeleid van de VPTZ Culemborg

actueel jaarverslag van de activiteiten (incl financiële paragraaf): Jaarverslag VPTZ 2017
de balans van baten en lasten (te publiceren binnen een half jaar na het kalenderjaar, deze staat in het jaarverslag).
De Jaarrekening van de Stichting Vrienden van de VPTZ Culemborg: Jaarrekening 2017

 

 

 

Actuele bestuurssamenstelling

F. Ton, Voorzitter, sinds: 15-3-2014
R.Y. Schouten, Penningmeester, sinds: 1-1-2007
B. ten Cate, Secretaris, sinds 1-9-2017
J. van Dongen, Lid, sinds: 1-9-2017
J.H.P. van de Water, Lid, sinds: 1-7-2009
W.J.M. Dehing, Lid, sinds: 1-1-2011